๗๑๐. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยขอให้ทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อผ่านพ้นวิกฤตโควิด-๑๙ ได้โดยเร็ว
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และ คุณทะนะเทพ วิบูล ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี  พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ร่วมกันมอบเงิน จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์บรรเทาวิกฤตโควิด-๑๙ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล  ผู้อำนวยการ         โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในสถานการณ์โควิด ๑๙  กำลังระบาด ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

นางกอบแก้ว คงน้อย  กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงการระบาดระลอกใหม่ในครั้งนี้ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบด้วยที่ท่านปรึกษา และคณะกรรมการ ตลอดจนสมาชิกของสมาคม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ การจัดทำอาหารกล่อง  เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ และพยาบาลตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ มาอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ คุณทะนะเทพ วิบูล ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมมอบเงินจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ในอัตราที่สูง ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลหลายแห่ง ต้องทำงานอย่างหนัก ขณะเดียวกันอุปกรณ์ทางแพทย์ที่จำเป็นมีไม่เพียงพอ สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว ความต้องการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเป็นอย่างมาก สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี  มีความภาคภูมิใจ ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการบรรเทาผลกระทบดังกล่าวและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางแพทย์ทุกท่าน ด้วยการร่วมบริจาคเงินสมทบ และจัดอาหารกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงผู้ป่วย

นางกอบแก้ว คงน้อย  กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วยที่ท่านปรึกษา และคณะกรรมการ ตลอดจนสมาชิกของสมาคม ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ทุ่มเท เสียสละ ทำงานอย่างหนัก และขอให้ทุกคนปลอดภัยจากไวรัสโควิด-๑๙  มีการดูแลสุขภาพ และปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตโควิด-๑๙ ได้โดยเร็ว

 

รายงานภาพ/ข่าว : สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด