๗๐๕. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการและสมาชิกมอบอาหารปรุงใหม่ เป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาล และผู้ป่วยในโรงพยาบาลผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมกันปรุงอาหารใหม่สด และมะม่วงกวน ไปมอบให้ ให้กับทีมแพทย์พยาบาล และผู้ป่วยในโรงพยาบาลผักไห่ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลผักไห่เพื่อเป็นขวัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ดูแลผู้ป่วย ด้วยความอดทนและเสียสละ เพื่อให้สถานการณ์จากการระบาดของโควิด – ๑๙ คลี่คลายเร็วที่สุด ณ โรงพยาบาลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

              นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กล่าวว่า สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ อยากจะให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ และแสดงความขอบคุณที่ได้ดูแลประชาชนทั้งอำเภอ ให้มีสุขภาพดี แม้เจ็บไข้ได้ป่วย ก็ดูแลรักษาด้วยความห่วงใย โดยเฉพาะช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด - ๑๙ ซึ่งต้องทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ และขออวยพรให้แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง เป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดี

 

รายงานภาพข่าว : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด