๗๐๒. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ รวมใจสู้โควิด-๑๙ ส่งมอบเงิน ๒๐,๐๐๐ ให้ทุกอำเภอ รวม ๓๒๐,๐๐๐ บาท จัดทำอาหารกล่องมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยติดเชื้อ
๐๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔  นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก ได้นำอาหารกล่องปรุงสดพร้อมมะม่วงกวนไปให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผักไห่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด - ๑๙  ณ โรงพยาบาลผักไห่

นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กล่าวว่า สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสรรงบประมาณไปให้ อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยให้กรรมการของสมาคมนำไปจัดทำอาหารปรุงสดใส่กล่องให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอ รวมงบประมาณ  ๓๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนและสร้างกำลังใจส่งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด – ๑๙ และให้กับผู้ป่วยที่ยังคงรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล  ให้ก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

รายงานภาพ/ข่าว : กองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ

เรียบเรียงข่าว : ฝ่านประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด