๗๐๐. สมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกิจกรรม สภาสตรีแห่งชาติฯ จับมือ กรมการพัฒนาชุมชน ตั้ง “โรงครัวปันสุข สู้ภัยโควิด-๑๙” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
๐๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔   รองศาสตราจารย์ถนอมขวัญ  ทวีบูรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง มอบหมายให้กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง จำนวน ๓  คน ประกอบด้วย นางสุภาพรรณ สนธยานนท์ เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง  พ.ต.อ.หญิงชัญชะรัศม์ ทองวิบูลย์โชติ กรรมการบริหารเก่าสตรีวัดระฆั นางสาวอวยพร โตกระแสร์ กรรมการบริหารเก่าสตรีวัดระฆัง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “โรงครัวปันสุข สู้ภัยโควิด-19” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓  มิถุนายน ๒๕๖๔  โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว โดยมอบอาหารกล่องปรุงสุก วันละ ๑,๑๐๐ กล่อง แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๖๔ จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ วัดระฆังโฆสิตารามมหาวรวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

 

 ในโอกาสนี้ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ทั้ง ๓ ท่าน ประกอบด้วย นางสุภาพรรณ สนธยานนท์ เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าสตรีวัดระฆัง  พ.ต.อ.หญิงชัญชะรัศม์ ทองวิบูลย์โชติ กรรมการบริหารเก่าสตรีวัดระฆัง นางสาวอวยพร โตกระแสร์ กรรมการบริหารเก่าสตรีวัดระฆัง กล่าวขอบคุณดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯในการเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการทำความดีในครั้งนี้ และจะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเอาชนะและฝ่าวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)  ไปด้วยกัน โดยจะนัดหมายกรรมการในสมาคมรวมถึงสมาชิกในสมาคม รวมกับทางโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ในช่วงตั้งแต่วันที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๖๔ จนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ วัดระฆังโฆสิตารามมหาวรวิหาร มาช่วยกันบรรจุกล่องอาหารหรือติดสติกเกอร์กล่องอาหาร นำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ และพี่น้องประชาชนที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวหวังว่า ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ “โรงครัวปันสุข สู้ภัยโควิด- ๑๙” ของสภาสตรีแห่งชาติฯ และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยต่อไป

 

เรียบเรียงข่าว :ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด