๖๙๗. สมาคมสตรีภูเก็ต องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบอาหารกล่องให้ทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
๐๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  นางพรพินิจ พัฒนสุวรรณา นายกสมาคมสตรีภูเก็ตองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมและสมาชิก เดินทางไปมอบอาหารกล่อง จำนวน ๕๐ กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่แพทย์พยาบาลและและจิตอาสา ที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ covid – ๑๙ ถวายเป็นพระราชกุศล   เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓  มิถุนายน ๒๕๖๔  ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต

 

นางพรพินิจ พัฒนสุวรรณา กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ระลอก ๓ ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักนับจากเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานกันเกือบตลอด ๒๔  ชั่วโมง ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อและตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง และมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น สมาคมสตรีภูเก็ต จึงร่วมกันจัดทำอาหารมื้อเย็น และผลไม้เพื่อเป็นให้กำลังใจสนับสนุนการทำงานของบุคคลากรการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่กันเข้มแข็ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  

 

รายงานภาพข่าว : สมาคมสตรีภูเก็ต องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด