๖๙๖. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำกรรมการและสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯทั่วประเทศร่วมกิจกรรมกับกรมการพัฒนาชุมชนมอบหน้ากากอนามัยผ้า ๕๐,๐๐๐ ชิ้น ให้วัดระฆังฯแจกจ่ายให้ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๐๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการ ผู้แทนคณะกรรมการบริหาร และผู้แทนองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรม กับกรมการพัฒนาชุมชน  มอบหน้ากากอนามัยผ้า จำนวน ๕๐,๐๐๐ ชิ้น ให้วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร แจกจ่ายให้ชาวชุมชนที่อาศัยอยู่รอบวัดระฆังฯ และพัดลม จำนวน ๙ ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯและองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติทั่วประเทศ  ร่วมกัน ถวายหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน ๕๐,๐๐๐ ชิ้น เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-๑๙) และพัดลมไอน้ำ จำนวน ๙ ตัว เพื่อใช้ในกิจการของวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน  โดยมีพระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เป็นผู้รับมอบ ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

 

 

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า วันที่ ๓  มิถุนายน ๒๕๖๔ นับเป็นวันมหามงคลยิ่งของชาวไทยทั้งประเทศ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี กรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ถวายหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน ๕๐,๐๐๐ ชิ้น ให้ทางวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้าต่อให้กับประชาชนที่อยู่ในชุมชนรอบวัดระฆังฯ และชุมชนต่างๆ ในเขตบางกอกน้อย ฝั่งธนบุรี และผู้มารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ นอกจากนี้ได้ถวายพัดลมไอน้ำ จำนวน ๙ ตัว ใช้ในกิจการของวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ในการจัดกิจกรรม ซึ่งหน้ากากอนามัยแบบผ้าทั้งหมดที่ส่งมอบในวันนี้ เกิดจากหัวใจของพี่น้องทั้ง ๗๖ จังหวัด เนื่องจากเราทราบดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้หน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก เราจึงประสานขอความร่วมมือไปในทุกจังหวัด ซึ่งเป็นความโชคดีของกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องจากเรามีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกลุ่มโอทอป ที่รวมพลังกันผลิต ตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าเอาไว้ใช้ในครัวเรือนและชุมชน นี่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่า ที่พี่น้องได้เสียสละ และร่วมกันส่งความปรารถนาดีและช่วยเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนทุกคน โดยหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน ๕๐,๐๐๐ ชิ้น ครั้งนี้ จะเอาชนะวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙ ) เพราะทุกคนเต็มใจที่อยากจะช่วยเหลือ เพื่อผ่านพันวิกฤตการณ์ไปด้วยกัน

 

ขอบคุณที่มา: ภาพข่าวกองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด