๖๙๔. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เดินหน้าต่อเนื่องมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ๑๐,๐๐๐ ชิ้น และ เฟซชิว Face Shield ๑๐๐ ชิ้น ให้โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาลสู้ภัยโควิด – ๑๙
๐๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๑.๓๐ น. คุณอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ กรรมการสมาคมฯ เดินทางไป  มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ๑๐,๐๐๐ ชิ้น และ เฟซชิว Face Shield ๑๐๐ ชิ้น มอบให้โรงพยาบาลยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีเครื่องมือที่ใช้ป้องกันตนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙  โดย นายแพทย์วรวิทย์ เจริญพรผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นส.สุภาภรณ์ กุญชนะรงค์. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ .ภญ.กรรณิการ์ สุระเสียง เภสัชกรชำนาญการ .นางมธุรส ศีลพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  เป็นผู้รับมอบ เพื่อมอบให้บุคคลากรทางการแพทย์ ได้มีเครื่องมือที่ใช้ป้องกันตนจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอย่างเพียงพอ และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙   ทั้งนี้สมาคมฯได้รับการประสานว่า ยังขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และ เฟซชิว Face Shield เป็นอย่างมาก โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

            คุณอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ กล่าวว่าสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยที่ปรึกษา อุปนายกและกรรมการ ของสมาคมฯ ได้จัดทำโครงการ “ปันน้ำใจ สตรีอาเซียนกาฬสินธ์ ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมีกิจกรรมทำร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ในการแบ่งปันน้ำใจและดูและช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19  อีกทั้งสนับสนุนให้กำลังใจพร้อมให้ความร่วมมือกับการทำงานของภาครัฐ อีกด้วย

 

รายงานภาพข่าว : สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด