๖๙๓. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพนครราชสีมา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ มอบอาหารข้าวกล่องให้ครัวกาชาด เพื่อส่งมอบให้คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยจากการติดเชื้อ โควิด - ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. ดร.อัญมณี วงศ์กาสิทธิ์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพนครราชสีมา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  พร้อม คณะกรรมการสมาคม เดินทางไปมอบอาหารกล่องพร้อมรับปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานและเครื่องดื่ม ให้นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบส่งให้เป็นกำลังใจ ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙  อย่างเข้มแข็ง ณ ครัวกาชาด บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

 

รายงานภาพข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพนครราชสีมา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

 

 

 

ดาวน์โหลด