๖๗๑. สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีฯ ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙ เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย มอบสิ่งของจำเป็น สนับสนุน ภารกิจ โรงพยาบาลสนาม เชียงใหม่
๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) รวมพลังน้ำใจจากกรรมการและสมาชิก นำ เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๓ เครื่อง ผ้าขนหนูเช็ดตัว ๒๐๐ ผืน ผ้าขนหนูเช็ดหน้า ๒๐๐ ผืน และเครื่องดื่มประเภทกาแฟ/โอวัลติน 3IN1 มอบให้กับ นายแพทย์อำพร เอี่ยมศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนาม เชียงใหม่ เพื่อบำรุงขวัญ และเป็นกำลังใจ ให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานและผู้ป่วย สู้วิกฤต โควิด-๑๙ ณ รพ.สนาม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ กล่าวว่า สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกสภาสตรีฯ  ตระหนักถึง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ระลอกใหม่ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึง พ่อแม่พี่น้องประชาชน ทุกคน เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทิศทางที่ดี การมอบสิ่งของจำเป็น  สนับสนุน โรงพยาบาลสนาม เชียงใหม่ เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่อดทน เสียสละ และ เป็นกำลังใจให้ผู้ป่วย เพื่อจะฝ่าวิกฤต โควิด-๑๙  ไปด้วยกัน

            นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ทุกครอบครัวช่วยกันป้องกัน ดูแลและรักษาสุขภาพร่างกาย จิตใจให้แข็งแรงและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกครอบครัวไทยสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขได้ต่อไป

 

รายงานภาพ/ข่าว  :  สมาคมสตรีนครเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด