๖๖๙. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ส่งมอบกำลังใจ อาหารสำเร็จรูป พร้อมน้ำดื่มและแสดงความชื่นชม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สาธารณสุข ทหาร ฝ่ายปกครอง ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนในช่วงเทศ กาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔ อย่างเข้มแข็ง
๑๒ เมษายน ๒๕๖๔

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔     เวลา ๑๑.๐๐ น.     นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิก  นำ อาหารแห้งสำเร็จรูป และน้ำเปล่า พร้อมด้วยเครื่องดื่มบำรุงกำลัง ไปมอบให้  พ.ต.อ.ศิลปชัย พงศ์วัชรจินดา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรยางตลาด  เพื่อบำรุงขวัญและเป็นกำลังใจให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ  สาธารณสุข  ทหาร ฝ่ายปกครอง ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนในช่วงเทศ กาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔   ณ จุดบริการประชาชนหน้า  สถานีตำรวจ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ กล่าวว่า การมอบเครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูป เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ปฎิบัติงาน  ที่ต้องทุ่มเทเสียสละทำงานอย่างหนักในช่วงนี้   ณ หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งถือเป็นประตูเข้าสู่จังหวัดกาฬสินธุ์และผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆ และจะเห็นได้ว่า มีการบูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ ๔ ฝ่ายประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ปกครอง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันประจำหน่วยเพื่อให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ นอกจากจะทำหน้าที่ในการตรวจคัดกรองเพื่อเป็นการป้องกัน covid -๑๙ แล้ว ยังดูแลในเรื่องของการเดินทางบนท้องถนนให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์  กล่าวเพิ่มเติมว่าสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ขอแสดงความชื่นชมการปฎิบัติงาน ของภาครัฐ ณ จุดบริการประชาชนหน้า  สถานีตำรวจ อำเภอยางตลาด ที่ทุ่มเทเสียสละ อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวพักผ่อน ได้เดินทางอย่างสุขใจ  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และห่างไกลจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   รวมถึง สามารถลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๔  นอกจากนี้ภายในจุดบริการประชาชน มีบริการน้ำดื่ม กาแฟ และแนะนำเส้นทางในการเดินทาง และให้ความช่วยเหลือประชาชนอีกด้วย

 

รายงานภาพข่าว : สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด