๖๖๘. สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ชวนกันสวมใส่ผ้าไหมแพรวา ของดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัด เดินทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้า ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ กรุงเทพฯ
๑๐ เมษายน ๒๕๖๔

 ชู สอดคล้อง นโยบาย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ  สมัยที่ ๒๖ สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติ

 

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔  นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกสมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์  องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิก จำนวน ๑๐ คน เดินทาง มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์  แต่งกายสวมชุดผ้าไทย ผ้าไหมแพรวา ของดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (QUEEN SIRIKIT Museum of textiles)  ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมหาราชวัง  ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์  กล่าวว่า สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์  ได้จัดทำหนังสือเรียนเจ้าหน้าที่หอรัษฎากรพิพัฒน์ แจ้งขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (QUEEN SIRIKIT Museum of textiles)และขอวิทยากร บรรยาย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาหอรัษฎากรพิพัฒน์ ตามโครงการแต่งไทยตามนิยมเดินชมไม่เสียอัฐระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔

นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์   กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการได้มีโอกาสเข้าชมหอรัษฎากรพิพัฒน์ ในวันนี้ ดิฉันและคณะ มีความภาคภูมิใจ ที่ได้มีโอกาสได้เข้าชม นิทรรศการทรงคุณค่าของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพราะทุกชิ้นงาน เป็นงานที่มีคุณค่ามาก     ประกอบกับมีกิจกรรมแต่งไทยตามนิยมเดินชมไม่เสียอัฐ จึงชวนกันแต่งกายผ้าไหมแพรวา ของดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเผยแพร่ ผ้าไหมแพรวาที่ได้ชื่อว่า “ราชินีแห่งไหม” เพราะมีความงดงาม ทุกลวดลาย ทุกความระยิบระยับของเส้นไหม ล้วนสืบสานมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นมรดกตกต่อกันมาหลายชั่วอายุคน เป็นคุณค่าที่ทั้งผู้ผลิตและผู้ครอบครองล้วนภาคภูมิใจ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ของสมาคมฯ สอดคล้องกับ นโยบาย ของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ในการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ให้ชาวโลกได้ชื่นชม อีกทั้งเพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วไปทั่วประเทศ และยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่น ซึ่งสำหรับดิฉันและกรรมการสมาคมฯ รวมถึงสมาชิก มีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่า ผ้าไหมแพรวา ของดี ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย ไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้าย ผ้าไหม ใส่ไปทุกงาน เพื่อช่วยกันสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ ๒๕๖๔ (พระบรมมหาราชวังปิดทำการวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔)ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านที่เดินทางมาพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ สามารถเข้าพระบรมมหาราชวังได้ทางประตู สวัสดิโสภา และประตู มณีนพรัตน์ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ในปัจจุบัน  พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ได้เตรียมมาตรการความพร้อมสำหรับการรับมือ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าชม ดังนี้ 

▪ ให้ผู้เยี่ยมชม และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน 

▪ จัดเตรียมเจลฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆ ทั่วพื้นที่พิพิธภัณฑ์ 

▪จัดให้มีสบู่เหลวล้างมือแบบกด วางอยู่ในห้องน้ำ  

▪ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักท่องเที่ยว 

▪ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์บ่อยครั้ง  

Due to the coronavirus situation at present, Queen Sirikit Museum of Textiles implements precautionary measures to prevent the spread of COVID-19 Virus as follows:  

▪ Providing alcohol hand sanitizers around the museum buildings  

▪Providing liquid soap dispenser in toilets 

▪ Temperature check of visitors and staffs before entering museum 

▪ Cleaning regularly  

▪ Instructing our staffs to wear a mask on duty all the time

 

รายงานภาพข่าว : สมาคมสตรีอาเซียนกาฬสินธุ์ 

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

 

 

 

ดาวน์โหลด