๖๖๗.สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วม แสดงแบบงาน OTOP ผ้าไทยใส่ให้สนุก พร้อมจัดชุดการแสดงผ้าชนเผ่าประยุกต์ ชุดราชสำนักล้านนา จนถึงยุคปัจจุบัน ชู ภูมิปัญญาการแต่งกายท้องถิ่น
๐๘ เมษายน ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติ สมัยที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก ร่วมแสดงแบบผ้าไทย  ในงาน OTOP ผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ  โดยนางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมกรรมการและสมาชิก ร่วม แสดงแบบผ้าไทย โดยส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพไทย เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ด้วยการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์  โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และเพื่อเป็นการรักษา ต่อยอด ทางสมาคมฯ ได้จัดชุดการแสดงผ้าชนเผ่าประยุกต์ ชุดราชสำนักล้านนา จนถึงยุคปัจจุบัน ในชื่อชุด สืบสานรักษา ต่อยอด พัสตราภรณ์ไทย ดำรงค์ไว้ในแผ่นดิน ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙

 

 

รายงานภาพ/ข่าว :สมาคมสตรีนครเชียงใหม่

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่ชาติฯ

ดาวน์โหลด