๖๖๖.สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์
๐๘ เมษายน ๒๕๖๔

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกของสมาคม ได้จัดพิธีจัดพิธีสรงน้ำพระ  บายศรีสู่ขวัญและรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย เป็นสิริมงคลในชีวิต อยู่เย็นเป็นสุข เจริญรุ่งเรือง รวมถึงสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ ให้ความอบอุ่นมีน้ำใจไมตรีต่อกัน โดยมีกรรมการและสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงด้วยบรรยากาศอบอุ่น สนุกสนาน  ณ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี

 

รายงานภาพ/ข่าว :สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่ชาติฯ

ดาวน์โหลด