๖๖๔. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมร
๐๒ เมษายน ๒๕๖๔

๖๖๔. ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก ลงนามถวายพระพร
    วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นำคณะกรรมการ ประกอบด้วย ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และคณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าฯถวาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564
พร้อมลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ภาพ  : ขอบคุณ กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน
ภาพ/ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการ บริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ