๖๖๓. “หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม” บทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ขับร้องโดยท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน
๐๒ เมษายน ๒๕๖๔

๖๖๓. 
                                                            “หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม” บทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
                                                                              ขับร้องโดยท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน

    ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะบุคคลจากหลายวงการได้ รวมตัวกันดำเนินโครงการ จัดทำบทเพลงพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา
ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564 นี้ โดยเชิญท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน เป็นผู้ขับร้อง
    “หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม” เป็นบทเพลงที่มีแรงบันดาลใจจากพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงมีต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
สะท้อนชัดจากพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานต่อเนื่องยาวนาน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทย
ประพันธ์คำร้องและควบคุมการผลิตโดยนายนิติพงษ์ ห่อนาค ประพันธ์ทำนองและเรียบเรียงโดยนายอพิสิษฎ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
โดยมี รศ.ดร.พูนพิภพ และ ดร.พินิจพร เกษมทรัพย์ เป็นผู้อำนวยการผลิต
    นายธนฤทธิ์ พันธุเมธา หรือ ดีเจ เด่น เดนเว่อร์ แห่ง FM 93.5 MHz. ในฐานะผู้อำนวยการ โครงการฯ เปิดเผยว่า
โครงการเพลง ‘หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม’ เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของหลายๆท่านที่ได้ไปร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศล
ของท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน เพื่อโครงการ ชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ และสมทบทุนศูนย์ฝึกอบรมทางการเกษตร
เขากระปุกตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดขึ้น
ณ โรงแรมฮิลตัน หัวหิน เมื่อกลางปี 2562
    “นับเป็นเกียรติอย่างสูงที่ท่านผู้หญิงพลอยไพลินได้กรุณารับเป็นผู้ขับร้องบทเพลงพิเศษนี้ และเป็น ที่น่ายินดีอย่างยิ่ง
ที่เราสามารถรวมพลังนักแต่งเพลง /นักดนตรีแถวหน้าของประเทศอย่างคุณดี้ นิติพงษ์ และคุณอพิสิษฐ์ มาทำงานเพลงร่วมกัน
จนสำเร็จอย่างน่าประทับใจ รวมทั้งยังได้การ์ตูนนิสต์อารมณ์ดี “หมอ” ทิววัฒน์ ภัทรกุลวณิชย์ มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงด้วยลายเส้นและสีสันในมิวสิควิดีโอ อีกด้วย”
    นายธนฤทธิ์ เปิดเผยอีกว่าทางคณะผู้ดำเนินโครงการยังได้เตรียมเผยแพร่ บทเพลง “หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม”
ในภาคภาษาอังกฤษ ภายใต้ชื่อ “Sweat and Smile” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณสู่ประชาคมนานาชาติ โดย นางพยอม วลัยพัชรา
ผู้ประพันธ์คำร้องเพลงประจำประชาชาติอาเซียน “The ASEAN Way” เป็นผู้ถอดความและเรียบเรียงเป็นภาษาอังกฤษ
* * * * * * * * * *
เผยแพร่เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยบริษัทซิลเลเบิล จำกัด ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่ข่าว
กรุณาติดต่อคุณสมคิด เจริญศักดิ์ โทร 08 4147 7575 คุณพรไพริณ สุริยา โทร 06 1989 2214  โทร 0 2254 6895-7

“หยาดเหงื่อ และรอยยิ้ม”
เนื้อร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง / เรียบเรียง : อพิสิษฎ์ ณ ตะกั่วทุ่ง

จะเหนื่อยสักเพียงไหน
จะหนักเท่าไร
อาจจะไกลไม่เห็นปลายทาง
เธอยังคงทุ่มเททั้งใจไม่หยุดยั้ง
เธอสร้างหนทางให้คนมากมาย

หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม
นั่นคือภาพจําที่เธอทําให้เห็นเรื่อยมา
ทําให้ฉันได้รู้ทําให้ฉันศรัทธา
ให้ฉันทําสิ่งที่ดี

ต้นแบบของความเมตตา
คือต้นทางของกําลัง ใจ
เธอคือความรัก ความผูกพัน
เธอใช้ชีวิตอุทิศทั้งกายทั้งใจ

รักของเธอ
กว้างไกลเกินขอบฟ้าที่ยิ่งใหญ่
จะขอทุ่มเทตอบแทน
ส่งต่อความรักของเธอออกไปให้แสนไกล

ต้นแบบของความเมตตา
คือต้นทางของกําลังใจ
เธอคือความรัก ความผูกพัน
เธอใช้ชีวิตอุทิศทั้งกายทั้งใจ

รักของเธอ
กว้างไกลเกินขอบฟ้าที่ยิ่งใหญ่
จะขอทุ่มเทตอบแทน
ส่งต่อความรักของเธอออกไปให้แสนไกล

หยาดเหงื่อและรอยยิ้ม
นั่นคือภาพจำที่เธอทําให้เห็นเรื่อยมา
ทําให้ฉันได้รู้ทําให้ฉันศรัทธา
ใฝ่ฝันจะเป็นแบบเธอ
* * * * * * * *