๖๓๘. สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ฯ สืนสานประเพณีจัดงานวันตรุษจีน เสริมศิริมงคล ให้ชีวิตตลอดปี
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๑๒.๐๐ น. ที่สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี นางกอบแก้ว คงน้อย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการสมาคม จัดงานวันตรุษจีน ร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีจีน จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มีการจับสลากรางวัล และมอบอั่งเปาตามประเพณีจีน และไหว้สักการะสิ่งศักด์สิทธ์  ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้เจ้าที่ ตั้งจิตอธิฐานขอพร ให้การทำงานร่วมกันของกรรมการและสมาชิกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี เป็นไปด้วยความราบรื่น ตามเป้าหมายที่วางไว้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และต่อครอบครัว สุขภาพแข็งแรงโชคดีตลอดปีใหม่

 

 

รายงานภาพข่าว: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด