๖๓๕. สมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดกิจกรรม “ โครงการผู้สูงวัยใส่ใจไม่ไร้ค่า” ออกเยี่ยมเยียน มอบเงินช่วยเหลือ สร้างรอยยิ้ม ให้กำลังใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยและผู้ป่วยติดเตียง
๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอุมารินทร์ เลิศสหพันธ์ นายกสมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการ และสมาชิก ร่วมจัดกิจกรรมเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงวัย โครงการ “ผู้สูงวัยใส่ใจไม่ไร้ค่า”  มอบเงิน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้จำเป็นให้ผู้สูงวัย จำนวน  ๓  ท่าน ประกอบด้วย คุณยาย ปัน บุญทวี อายุ ๙๐ ปี ผู้ป่วยติดเตียง คุณยาย รัชนี ธารีภูมิ อายุ ๗๔ ปี ฐานะยากจน รับแค่เบี้ยเลี้ยงคนชรา คุณยาย เสาวณีย์ ภูแถวนา อายุ ๗๖ ปี ไม่มีบ้านอยู่อาศัย อาศัยอยู่กับญาติ ในเขตอำเภอเมือ จังหวัดกาฬสินธุ์

 นางอุมารินทร์  เลิศสหพันธ์   กล่าวว่าสมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการ “ผู้สูงวัยใส่ใจไม่ไร้ค่า”  เยี่ยมบ้านผู้สูงวัยป่วยติดเตียง โดยรวมพลังจิตอาสาของคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมกันสนับสนุนเงิน และของใช้จำเป็นของผู้สูงวัย ไปเยี่ยมเยี่ยน ให้กำลังใจ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ชพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านร่างกายและให้กำลังด้านจิตใจ เพราะบางราย ลูกหลานทอดทิ้ง หรือมีความจำเป็นต้องออกไปประกอบอาชีพ จึงทำให้คนชราต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง ที่สำคัญการมาเยี่ยมบ้าน นอกจากจะลงไปช่วยให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงแล้ว  ก็จะทำให้สังคมและชุมชนน่าอยู่ ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดังนั้นการจัดกิจกรรมโครงการ “ผู้สูงวัยใส่ใจไม่ไร้ค่า” แสดงถึงความกตัญญูต่อผู้ใหญ่  ด้วยผู้ชราเมื่อวัยหนุ่ม – สาว เคยทำประโยชน์ให้สังคมส่วนรวมมาก่อน เมื่อเราทำแล้วได้บุญกุศลจากการได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ซึ่งจะช่วยยืดอายุของผู้ป่วยได้ และลดภาระการดูแลจากลูกหลานที่ต้องออกไปทำงานและมีรายได้น้อย

 

 

รายงานภาพ/ข่าว : สมาคมสตรีอาเซียน-กาฬสินธ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแก่งชาติฯ

ดาวน์โหลด