๖๓๔.สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีฯ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิก ถวายเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๗ เครื่อง ให้สำนักงานพัฒนาชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์สมเด็จพระสุริโยทัย ครบรอบ ๔๗๓ ป
๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

วันที่  ๓   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีฯ องค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการสมาคม พร้อมด้วยองค์กรสมาชิกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกันมอบเครื่องถ่ายเอกสาร  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีสุริโยทัย หรือ พระสุริโยทัย วีรสตรีไทยสมัยอยุธยา อัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระมหากษัตริย์องค์ที่ ๑๕ ของกรุงศรีอยุธยาแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ และน้อมรำลึกถึงวีรกรรมสมเด็จพระศรีสุริโยทัยวีรสตรี จากการทำยุทธหัตถี กับพระเจ้าแปร ในสงครามพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช ๒๐๙๑ โดยได้รับเกียรติ จากนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานรับมอบ  เพื่อนำไปมอบให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจำนวน ๑๖ อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมจำนวน ๑๗ เครื่อง ณ เจดีย์พระศรีสุริโยทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสุริโยทัย ที่ทรงเสียสละพระชนม์ชีพปกป้องแผ่นดินไทย  สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์สมเด็จพระสุริโยทัย จึงได้มอบเครื่องถ่ายเอกสารให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนจำนวน ๑๖ อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมจำนวน ๑๗ เครื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อีกทั้ง เป็นการสร้างจิตสำนึก ในความรักชาติ รักแผ่นดินอีกด้วย

 

 เครดิตข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสุริโยทัย #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

รายงานภาพ/ข่าว :สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีฯ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ 

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด