๖๓๓. สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย- ปทุมนนท์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ “มอบอาหารจากใจ ร่วมป้องกันภัย COVID-๑๙ “ให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลทรวงอก นนทบุรี
๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

วันที่  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.นางสุกัญญา นิยมมาลัย นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย- ปทุมนนท์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ  พร้อมด้วยท่านที่ปรึกษาสมาคมฯ  ประกอบด้วยนางละออ ตั้งคารวคุณ นางประเทือง คูสกุล นางเบญจมาศ ชาญประดิษฐ์ และคณะกรรมการสมาคมฯ เดินทางไป “มอบอาหารจากใจ ร่วมป้องกันภัย COVID-๑๙” เป็นประเภทอาหารกล่อง และเครื่องดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลและป้องกันโรคโควิด-๑๙ ณ.โรงพยาบาลทรวงอก จังหวัดนนทบุรี

            นางสุกัญญา นิยมมาลัย กล่าวว่า สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย- ปทุมนนท์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยท่านที่ปรึกษาสมาคมฯ  และกรรมการสมาคมฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านผู้เสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลรักษาผู้ป่วย ตลอดจนยังเป็นกำลังสำคัญในการรักษาผู้ป่วยที่กำลังต่อสู้กับไวรัสโควิด-๑๙  และเราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน           

 

ภาพ/ข่าว : สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย- ปทุมนนท์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

 เรียบเรียงข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ดาวน์โหลด