• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนชัยเปิดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๖๖
ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯถวายข้อพระกร
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๗
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรฯ และหนังสือวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
นางสุฑาทิพย์ วาทีทิพย์ กรรมการอำนวยการเเละเลขาธิการ สมัยที่ ๒๗
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรฯ และหนังสือวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๗
กราบบังคมทูล รายงานวัตถุประสงค์การจัดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖
และกราบบังคมทูลเบิกคณะบุคคลต่างๆ
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในพิธีเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทอดพระเนตร นิทรรศการและเสด็จเยี่ยมร้านต่างๆ
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับ
คณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์