• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจุดเทียนชัยเปิดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” เมื่อวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม IMPACT เมืองทองธานี
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเทียนชนวนจาก ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับมาลัยข้อพระกรจาก ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร นิทรรศการและเสด็จเยี่ยมร้านต่าง ๆ
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับ
คณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และภาคีเครือข่าย