• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจุดเทียนชัยเปิดงาน “วันสตรีไทย” ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม IMPACT เมืองทองธานี
• พิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย” ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเทียนชนวนจาก ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
• ทอดพระเนตรนิทรรศการ •
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร นิทรรศการ “๖๐ ปี สภาสตรีแห่งชาติฯ” วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙
• สตรีไทยดีเด่น •
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร นิทรรศการ “สตรีไทยดีเด่น, สตรีและองค์กร ผู้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน” วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙
• เสด็จเยี่ยมร้าน “All-China Women’s Federation” •
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมร้าน “All-China Women’s Federation” วันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๙