๓๖.สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยฯ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตการกุศล "รวมใจสามัคคีสตรีไทย"
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา  ๑๑.๐๐ น. 
ที่ห้อง บอลรูม สโมสรราชพฤกษ์กรุงเทพ

นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ นายกสมาคมฯ จัดกิจกรรมการแสดงมินิคอนเสิร์ตการกุศล "รวมใจสามัคคีสตรีไทย" โดยมีศิลปินแห่งชาติและศิลปินใบโพธิ์ทองพระราชทาน รวงทอง ทองลั่นธม รวมทั้งศิลปินกิตติมศักดิ์ โดยมีแขกผู้มีเกียรติให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวน ๒๗๐ คน

นางสาวเบญจมาศ กล่าวว่า " สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นการรวมกลุ่มของสตรีไทยเพื่อจัดกิจกรรมการกุศล นำรายได้ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเยาวชน "

ภาพ/ข่าว:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

เรียบเรียงข่าว:
นางกนกวรรณ วงศ์ทองศรี

ดาวน์โหลด