๓๓. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ โดยประธานสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเกียรติจากสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ครั้งที่ ๘๒
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อัจฉรา  พรสีมา  กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อร.ด) จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ   และประธานสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดประชุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้ง  ที่ ๘๒   (โดยจะเวียนประชุมกัน  ๖ เดือนต่อครั้ง) สำหรับในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก  ดร.นวลน้อย  วีระพันธ์ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคามรับเป็นเจ้าภาพ  โดยมี สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อร.ด) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เข้าร่วมประชุม  อาทิ นางเพ็ญศรี   อิ่มเอบ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อร.ด) จังหวัดเลย นางวิรัชดา  อินทรแพทย์ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อร.ด)  จังหวัดขอนแก่น  ดร.นรินทิพย์  กาจณศิริ  นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อร.ด) จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น ณ  โรงแรมวุฒิ    มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

            หลังจากประชุมเสร็จเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันเดินทางไปทำบุญที่วัดวังน้ำเย็น จังหวัดมหาสารคามโดยทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

 

 

รายงานข่าว : สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อร.ด) จังหวัดกาฬสินธุ์

เรียบเรียงข่าว :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

ดาวน์โหลด