สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดฝึกอบรม “ปลอดมลพิษ ชีวิตเปี่ยมสุข”
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางวิภาศิริ มะกรสาร  รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานเปิดงานอบรม “ปลอดมลพิษ ชีวิตเปี่ยมสุข”  โดยมี นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสมาชิก คณะกรรมการบริหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมี นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และนางศรีชนก วัฒนศิริ  ประธานบริษัท มอนตี้ แอนด์ ท็อทโก้ จำกัด เป็นวิทยากร  อีกทั้งจัดให้มีภาคปฏิบัติการแนะนำขยะให้เป็นประโยชน์ ขยะมลพิษ โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงาน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และการประกอบอาหารที่ไม่สร้างมลพิษ โดย กรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสมาชิก ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ  ผู้แทนสำนักงานเขตทั่วกรุงเทพมหานคร ผู้แทนโรงแรมทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้อาศัยในชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร และองค์กรสมาชิก จำนวน ๑๑๐ คน ณ หอประชุมมังคศิลา บ้านมนังคศิลา กรุงเทพฯ