ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมลงนามถวายพระพร แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง
๒๓ กันยายน ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ 25 ในวาระการบริหาร พ.ศ. 2558-2561 ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง โดยได้ถวายแจกันดอกไม้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย พร้อมทั้งถวายพระพรชัยมงคล ให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง