๗๒๗. สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ขานรับนโยบายประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เชิญชวนพี่น้องคนไทยและองค์กรสมาชิก ร่วมกันทำความดี น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเดือนวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๐๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.อัจฉรา  พรสีมา  นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อร.ด) จังหวัดกาฬสินธุ์และประธานสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคตระวันออกเฉียงเหนือ  และคณะกรรมการสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด) จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมใจกันทำความดี ด้วยการแบ่งปัน แบ่งความสุข โดยจัดทำข้าวกล่องไปมอบ ให้กำลังใจ เลี้ยงอาหารทหารเกณท์น้องใหม่  จากจังหวัดกาฬสินธุ์ที่จะไปเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ประจำการในพื้นที่ต่างๆ  

 

ดร.อัจฉรา  พรสีมา  กล่าวว่า สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อร.ด) จังหวัดกาฬสินธ์ และคณะกรรมการสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อ.ร.ด) จังหวัดกาฬสินธ์  รวมใจทำความดี ด้วยการแบ่งปันความสุข  ทำอาหารกล่องไปเลี้ยงทหารเกณท์ไหม่  จากจังหวัดกาฬสินธ์ที่จะไปเดินทางไปประจำการที่ต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ขอให้ทหารใหม่จิตใจที่เข้มแข็ง อดทน อดกลั้นและมีความสามัคคี  พร้อมที่จะออกไปทำงานรับใช้ประเทศชาติ และมีความสง่างามจากพลเรือนเป็นทหารที่มีความสมบูรณ์แบบ ให้กับกองทัพไทยต่อไป ทั้งนี้สอดคล้องกับ นโยบาย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามที่ท่านได้เชิญชวนให้พี่น้องคนไทย และองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้ร่วมกันทำความดี ในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเดือนวันเฉลิมพระชนมพรรษาร่วมกัน เช่น การปลูกป่า การทำความความสะอาดศาสนสถาน หรือ ที่สาธารณะ การบริจาคโลหิต หรือการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน

 

รายงานภาพ/ข่าว : สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (ส.อร.ด) จังหวัดกาฬสินธุ์

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธุคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ

 

ดาวน์โหลด