๗๐๖. สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯร่วมพิธีกับจังหวัดมอบบ้านแก่ผู้ด้อยโอกาสตามโครงการ"มีแล้วแบ่งปัน"ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๔  นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ  นำคณะกรรมการสมาคม พร้อมด้วยสมาชิกสมาคม เข้าร่วมพิธี มอบบ้านให้แก่นายวน - นางชะลอ สุดสาคร ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ตามโครงการ "มีแล้วแบ่งปัน” โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี มอบบ้านฯ พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัด นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ กิ่งกาชาดอำเภอ เข้าร่วมพิธี เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่ชำรุดทรุดโทรมแก้ปัญหาความเดือดร้อน ตามโครงการ "มีแล้วแบ่งปัน"  ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่  ๓ มิถุนายน  ๒๕๖๔

 

รายงานภาพข่าว : สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรียบเรียงข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ            

ดาวน์โหลด