ข่าวประชาสัมพันธ์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ขอเชิญชวนมีส่วนร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู" เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๑๐ เมษายน ๒๕๖๐