ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการและองค์กรสมาชิก ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี
๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

           เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว

          ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้จัดสถานที่ให้ประชาชนลงนามถวายพระพร ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี