ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการอำนวยการ ผู้แทนองค์กรสมาชิก ลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

                เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการ ผู้แทนองค์กรสมาชิก ลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ โถงล่างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย