สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

                   เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.วันดี  กุญชรยาคง  จุลเจริญ  ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางวิภาศิริ มะกรสาร ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติและประธานฝ่ายศาสนา นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ พลเรือตรีหญิงหญิง ศรีสุภรณ์  รุธิรวัฒน์ เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยสมาชิกองค์กรเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม