สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ แต่งกายย้อนยุค ร่วมงาน"อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ "
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ ดร.พนิดา ชินสุวพลา กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  นำกรรมการและสมาชิกร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า