สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.วันดี  กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางวิภาศิริ มะกรสาร ประธานฝ่ายศาสนาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำองค์กรสมาชิก ทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร