สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จับมือสหพันธ์สตรีมณฑลกวางซี ร่วมกันพัฒนาศักยภาพสตรี ไทย-จีนตามยุทธศาสตร์ One Belt One Road
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย ดร. ลาลีวรรณ  กาญจนจารี รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และประธานฝ่ายต่างประเทศสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ รองประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  พลเรือตรีหญิง ศรีสุภรณ์ รุธิรวัฒน์ เลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางพวงทอง อานันทนสุวงศ์ รองประธานฝ่ายต่างประเทศสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางมนวิภา ประชัญคดี รองประธานฝ่ายต่างประเทศสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และคณะ ให้การต้อนรับ มาดาม หลิวหย่งเหม่ย  Ms. Liu Yongmei, Chairman; Party Secretary of Guangxi Zhuang Autonomous Region Women's Federation ประธานสหพันธ์สตรีมณฑลกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ประกอบด้วย

๑. นางเหวย ตง Ms. Wei Dong, Chairman of Liuzhou Women’s Federation

๒. นางชื่อ อิ้ง Ms. Chi Ying, Chairman of Beihai Women’s Federation

๓. นางเฟิง ฮุ่ย Ms. Feng Hui, Chairman of Fangchenggang Women’s Federation

๔. นางเฉิน เฉี่ยวจุน Ms. Chen Xiaojun, Chairman of Guigang Women’s Federation

๕. หลี่ เซียะหลิงส Ms. Li Xialing, Deputy Director of Guangxi Zhuang Autonomous Region Working Committee Office on Children and Women

          ในโอกาสที่ สหพันธ์สตรีมณฑลกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเยี่ยมเยียนเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี กับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ หอเกียรติภูมิ นายกรัฐมนตรี ภายในบริเวณบ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต  กรุงเทพฯ

          โอกาสนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ มาดาม หลิวหย่งเหม่ย ประธานสหพันธ์สตรีมณฑลกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน  และคณะ ซึ่งมาดาม หลิวหย่งเหม่ย เป็นหนึ่งในผู้นำสำคัญในสหพันธ์สตรีจีนแห่งชาติ ที่เป็นองค์กรสตรีหลักของประเทศจีน โดยในวันนี้บรรยากาศการสนทนาเป็นไปอย่างอบอุ่น แบบพี่น้อง

          สำหรับในส่วน มาดามหลิวหย่งเหม่ย ประธานสหพันธ์สตรีมณฑลกวางซี สาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้กล่าวถึงความยินดีที่ได้มาเยี่ยมชมสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้รับฟังข้อมูลมาก่อนหน้านี้ว่ามีองค์กรสมาชิกจำนวนมากถึง  ๒๑๑ องค์กร  ซึ่งเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง และก่อตั้งมานาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ รวม ๖๒ ปี  จึงมีความสนใจที่จะมาเยี่ยมเยียน และศึกษาความเป็นไปได้ของกรอบความร่วมมือของการพัฒนาศักยภาพสตรี รวมถึงสตรีผู้ประกอบการอาเซียน ในด้านการสร้างฐานอาชีพของสตรีในเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ Startup และนวัตกรรม Innovation รวมถึงการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม และความร่วมมือในด้านอื่นๆ อีกด้วย