สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

                   เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ดร.วันดี  กุญชรยาคง  จุลเจริญ  ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ   มอบหมายให้ นางวิภาศิริ มะกรสาร ที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติและประธานฝ่ายศาสนา นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ รองเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยสมาชิกองค์กร  เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม