สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี ประจำปี ๒๕๖๑
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

                     เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๙ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  พร้อมด้วยคุณยุวดี นิ่มสมบุญ อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ คณะกรรมการอำนวยการ สมาชิก และองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ได้จัดพิธีถวายเครื่องสักการะ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัลลภาเทวี พร้อมด้วยการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม เพื่อถวายเป็น พระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัลลภาเทวี (เจ้าของบ้าน พระกรุณานิวาสน์) ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี ณ ห้องประชุม ๑ บ้านพระกรุณานวิาสน์ถนนสุโขทัยเขตดุสิตกรุงเทพฯ

                    พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัลลภาเทวี พระนามเดิม หม่อมเจ้าวรรณวิมล วรวรรณ ประสูติ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๕ สิ้นพระชนม์ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ กับหม่อมอินทร์ วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นที่รู้จัก ในฐานะเป็นอดีตพระคู่หมั้นในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับการสถาปนาเป็น พระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี ทั้งนี้ พระองค์เป็นเสือป่าหญิงคนแรกของประเทศไทย และเป็นผู้ริเริ่มการสวมเครื่องประดับที่คาดศีรษะจนเป็นที่นิยมของสตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว