สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประชุมเตรียมพร้อมร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ฉลอง ๑๒๕ ปี “ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม” ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สวนลุมพินี
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

           เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ร้านสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ (ครั้งที่ ๒) โดยมี คุณรชตภร  โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานกาชาด ร้านกาชาดสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  สรุปรายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการร่วมออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑  และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารหอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง

          สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานกาชาด ตลอด ๙ วัน ๙ คืน ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และเชิญชวนแวะเยี่ยมชมร้านกาชาดสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  พบกับกิจกรรมและความบันเทิงสนุกสนานมากมาย สำหรับกิจกรรมภายในร้านฯ แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก เป็นโซนจำหน่ายการสอยกัลปพฤกษ์ราคา ๓๐ บาท ซึ่งผู้สอยกัลปพฤกษ์จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล อาทิ  ตู้เย็น ทีวี เครื่องซักผ้า ไมโครเวฟ เครื่องปิ้งย่าง และยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ส่วนที่สอง เป็นการจำหน่ายสินค้าร้านเศรษฐกิจซึ่งได้การสนับสนุนมาจากองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ  และยังมีช่วงนาทีทองลุ้นรับของรางวัลมากมายในทุกชั่วโมง พร้อมสนุกสนานกับศิลปิน-ดารา ที่มาเยี่ยมร้านกาชาดสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ทุกวัน