สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๒ ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตักบาตรพระสงฆ์ และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน ๖๐ รูป  โดยได้นำหนังสือพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู ซึ่งประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ  ได้บริจาคค่าจัดพิมพ์ผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มาถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม เพื่อทรงประทานแด่ผู้มาร่วมพิธีของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารทุกคนทั้งภาคเช้าและเย็น

          จากนั้นเวลา ๑๗.๐๐ น. นำคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระองค์ท่าน ซึ่งมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์ประธานในพิธี ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร