สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ รับผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑
๐๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางสาวสมบัติ วัฒนไทย กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นผู้แทนรับผ้าพระกฐินและเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ณ ศาลาวิจิตร รัตนศิริวิไล วัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงแทพมหานคร เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดสมุหประดิษฐาราม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

ดาวน์โหลด