สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมฉลองวันครบรอบ 69th Anniversary of the Founding of the People’s Republic of China.
๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

                   เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้พลเรือตรีหญิง ศรีศุภรณ์ รุธิรวัฒน์ ลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติ ฯ และ นางสาวสมบัติ วัฒนไทย กรรมการอำนวยการ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ฯ  เป็นผู้แทนในนามสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นำกระเช้าดอกไม้และของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีกับฯพณฯ หลู่ย์ เจี้ยน​ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และ มาดาม พันเผิง ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันครบรอบ 69th Anniversary of the Founding of the People’s Republic of China วันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันมายาวนานและมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-จีน ตลอดจนมีการเยี่ยม-เยือนระหว่างสองประเทศตลอดมา ณ โรงแรมแชงการีล่า กรุงเทพฯ