ประธานสภาสตรีแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการเสวนา หัวข้อ "สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี" ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86 พรรษา12สิงหาคม 2561 (ภาคกลาง)
๐๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการเสวนา หัวข้อ "สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี" ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายสุจินต์ ไชยคุณศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ และมีแพทย์หญิง สุวรรณา ไชยคุณศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งการเสวนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ กรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน นางวารินทร์ สุทธิสน ประธานกลุ่มศิลปะประดิษฐ์ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร และนายสุรชัย เนื่องขจร ผู้แทนกลุ่มเครื่องเคลือบดินเผา อำเภอบางไทร เข้าร่วมการเสวนา โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กรรมการอำนวยการ กรรมการสมาชิกสมทบ องค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าร่วมกว่า 500 คน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          นอกจากนี้ภายในงาน มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาร่วมวาดภาพส่งเข้าประกวด ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ การประกวดวาดภาพความประทับใจ แม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561 ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ตลอดถึงการเสริมสร้างให้เด็ก และเยาวชนมีความตระหนักรู้ สำนึกในพระคุณแม่ โดยให้นักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสังกัดหน่วยงานอื่นหรือภาคเอกชน เข้าร่วมจัดส่งผลงานการวาดภาพด้วย

          รวมทั้งมีเด็กชายขึ้นเวทีเล่าถึงความรู้สึกของตนเองที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯว่า

          “แม่ผมเล่าว่าคนไทยโชคดีที่มีแม่แห่งแผ่นดิน แม่ผมดูแลลูกไม่กี่คน แต่แม่แห่งแผ่นดินดูแลลูกกว่า 70 ล้านคน ห่วงใยในความเป็นอยู่เฝ้าดูแลพสกนิกรไม่รู้เหน็ดเหนื่อยทำให้คนร้องไห้ได้ทั้งห้องและมีการร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ...”