ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯร่วมกับชาวลำปางปลูกป่าโครงการ “คืนธรรมชาติสู่ธรรม” เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 91 พรรษา
๐๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

          วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีปลูกป่าโครงการ “คืนธรรมชาติสู่ธรรม” เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 91 พรรษา โดยมี พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสาววรัญญา  เลิศวรกิจพิพัฒน์ กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯสมัยที่ 26 และนายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยองค์กรสมาชิกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง และประชาชนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมปลูกป่าโครงการดังกล่าว ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ตำบลแม่สอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง    

          ดร.วันดีฯ กล่าวว่า “ขอฝากให้ทุกท่านช่วยกันดูแลต้นไม้ที่ปลูกให้รอด เพื่อสนองแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ประสงค์จะให้ต้นไม้ช่วยทำให้น้ำ และธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทำให้มนุษย์มีความสุข ส่งผลให้วัตถุประสงค์ที่จะถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เนื่องในวันประสูติ 26 มิถุนายน 2561 เกิดเป็นเนื้อนาบุญที่แท้จริงชั่วกาลนาน”