สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
๐๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

          วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  พร้อมด้วยนางศิริรัตน์  ธำรงธีระกุล นางสาวสมบัติ วัฒนไทย นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นางอรุณศรี  จงเจียมจิตต์ นางประยูร เหล่าสายเชื้อ นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ พลเรือตรีหญิง ศรีศุภรณ์  รุธิรวัฒน์ และนางสาวนวลนิจ หงษ์วิวัฒน์ คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ 26  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม