ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการและองค์กรสมาชิก บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถานีวิทยุกองทัพบก ช่อง ๕
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการและองค์กรสมาชิก บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สถานีวิทยุกองทัพบก ช่อง ๕