ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการและองค์กรสมาชิก บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑  
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการและองค์กรสมาชิก บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑