ขอแสดงความยินดีแด่คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

          ขอแสดงความยินดีแด่คณะกรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ สมัยที่ ๒๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาสตรีฯสมัยที่ ๒๖ คือ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ได้ดำรงตำแหน่งประธานสภาสตรีฯเป็นสมัยที่สอง