สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการประชุมสามัญครั้งที่ ๓๙ และเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

          สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ ๓๙ และเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมัยที่ ๒๖ เมื่อวันที่  ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร