ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้รับเกียรติมอบตราสัญลักษณ์สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ในพิธีสถาปนาก่อตั้งสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ คณะกรรมการบริหาร สมัยที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๓
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเชิญจากสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ องค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นประธานในการมอบตราสัญลักษณ์สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสถาปนาก่อตั้งสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ คณะกรรมการบริหาร สมัยที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๓  โดยบรรยากาศภายในงานมีการเปิดให้ชมวิดิทัศน์สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ แล้วตามด้วยขบวนเชิญตราสัญญาลักษณ์ ขบวนเชิญธง และธงชาติไทย ธงประจำรัชกาลที่ ๑๐ และธงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และธงสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ จากนั้นเป็นพิธีมอบตราสัญลักษณ์สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ตามด้วยพิธีมอบธงสัญญาลักษณ์สมาคมฯ ทางด้าน น.ส.วรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ แถลงนโยบายและวัตถุประสงค์และพันธกิจ จากนั้นชมการแสดงเฉลิมฉลองพิธีสถาปนา ก่อตั้งสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ โดยมีแขกผู้เกียรติมาร่วมงานพร้อมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง อาทิ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นางจิตรี จิวะสันติการ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ นางอัจฉราวรรณ ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการอำนวยการ สภาสตรีแห่งชาติฯ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่