สภาสตรีแห่งชาติฯ เยี่ยมองค์กรสมาชิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ  ประธานสภาสตรีแห่งชาติ  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้ นางเบญจมาศ ปริญญาพล รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และนางทิพวรรณ กิตติสถาพร รองเลขาธิการ เยี่ยมเยือนองค์กรสมาชิกเข้าร่วมงานวันสตรีสากลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมสนามกีฬากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน และมี นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานจัดงาน โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่องค์กรสตรีทั้งจังหวัด เพื่อเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมอาชีพในชุมชน และเพื่อสร้างความสามัคคีโดยกิจกรรมวันสตรีสากล จะส่งเสริมให้สตรีมีศักยภาพ และนำศักยภาพของสตรีไปพัฒนาเศรษฐกิจและช่วยเหลือสังคม การจัดงานครั้งนี้มีผู้ร่วมงานเป็นผู้นำสตรีระดับตำบล หมู่บ้านรวม ๘๐๐ คน โดยมีกิจกรรมนันทนาการบันเทิงส่งเสริมมรดกลูกทุ่งไทยและรำวงย้อนยุค และกิจกรรมการประกวดสตรีไทย ขวัญใจลูกทุ่ง จากสาวงามทั้ง ๑๖ อำเภอ