ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เชิญชวนองค์กรสมาชิกแต่งกายย้อนยุค ร่วมงาน"อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

          เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย กรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้แก่ นางอรุณศรี จงเจียมจิตต์ กรรมการอำนวยการ นางศศิกร หงสกุล นางสาววัชรี วรรณศรี กรรมการบริหาร นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี นางธนชานันท์ พัฒนาดี นางณัฎฐ์ปภาณ  จันทร์ละมูล กรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติฯ และ นางอังคณา จุฑาศักดิ์  สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ เข้าชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

        “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว”  ภายในงานจะมีการจัดงานในรูปแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทย และมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย  แต่งกายย้อนยุคงดงามของความเป็นไทยร่วมงานดังกล่าว โดยจัดมาตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์  จนถึง ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ วันอาทิตย์-พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐– ๒๑.๐๐ น., วันศุกร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐-๒๒.๐๐ น.

          งานอุ่นไอรัก คลายความหนาวจะมีการแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ทั้งหมด ๓ โซน ได้แก่

          ๑) โซนพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสยามประชารำฦก นำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

           ๒) โซนสนามเสือป่า จัดร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญ เช่น ร้านศิลปาชีพ ๙๐๔, ร้านภูฟ้า, ร้านจิตรลดา, ร้านของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก, ร้านมูลนิธิโครงการหลวง, ร้านสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร้านแม่บ้านเหล่าทัพ ฯลฯ

           ๓) โซนร้านอาหารและร้านค้าในแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร สืบสานชุมชน วิถีไทย โดยจะจัดซุ้มร้านอาหารไทยโบราณที่มีรสชาติอร่อย จำนวนประมาณ ๓๐ ร้าน

          นอกจากความเพลิดเพลินในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับแล้ว การมาเที่ยวงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ยังจะได้ร่วมลุ้นรางวัลต่าง ๆ จากการร่วมสอยดาวบนต้นกัลปพฤกษ์ ซึ่งมีรางวัลมากมายให้ได้ลุ้นกันตลอดทั้งช่วงเวลาการจัดงาน ไม่เพียงเท่านั้นยังมีร้านค้าร้านอาหารไทยโบราณที่หาทานได้ยากมาจัดจำหน่ายให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองความอร่อยกันอีกด้วย

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ทุกวันตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. โดยเชิญชวนให้แต่งกายชุดไทยย้อนยุคเพื่อร่วมแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี และน้ำใจในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส